گروه موسیقی هتل ملک

گروه موسیقی اختصاصی هتل ملک با تسلط بر موسیقی سنتی ایران زمین فضایی دلنشین و بانشاط را برای ضیافت ها و جشن های شما فراهم می آورد.